green_xie

中鹰·黑森林上海 - 健康科技建筑的前沿先锋

中鹰·黑森林无锡新发 - 引领未来人居的健康地标

中鹰·黑森林昆山花桥 - 时尚与典雅组合的都会地标

home_video video_btn

建筑科技系统

home_xiTong_img_01 home_xiTong_img_01 home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point home_xiTong_point. home_xiTong_point
green_xie

音乐会

中鹰·黑森林品牌的核心内涵
律动引领人文 丰富建筑

了解详情